Jednostavan solarni regulator s grafičkim displejom

ESR31 je svestrani diferencijalni upravljački sistem. Grafički prikaz ESR31 olakšava odabir programa i prikazuje položaj senzora u hidrauličkom dijagramu. Dodatne informacije možete pročitati putem DL busa. Dakle, paralelno s radom regulatora (solarni sustav) moguće je izračunavanje prinosa (količina topline). Područje primjene proteže se od jednog kruga solarnog sustava do higijenskog zagrijavanja grijanja preko kontrole brzine pumpe.

Jednostavan solarni regulator

ESR21 je svestrana diferencijalna kontrola. Dodatne informacije možete pročitati putem DL busa. Dakle, paralelno s radom regulatora (solarni sustav) moguće je izračunavanje prinosa (količina topline). Područje primjene proteže se od jednog kruga solarnog sustava do higijenskog zagrijavanja grijanja preko kontrole brzine pumpe.

Kontroler bazena

Kontroler SBR22 je diferencijalni regulator za solarno punjenje bazena. Dva izlaza omogućavaju upravljanje ventilom za promjenu i pumpom bazena.

Jednokružna regulacija

Uređaji serije ANS21 su namjerno jednostavne kontrole u pogledu instalacije i rada. I kolektor i temperatura skladištenja označeni su svetlosnim šipkama. ANS21-PV je pogodan za rad u DC mrežama do 24V. Bez obzira na prednju šemu, moguće je prebaciti između solarne i pumpne pumpe.